یکی از بخش های مهم در نگارش بیزنس پلن توجه به محاسبه استهلاک است. اما قبل از هرچیز باید بدانیم مفهوم استهلاک چیست؟

ارزش فعلی خالص یا مقایسه ارزش زمانی پول