میدون‌پلن،ایده کسب و کار شما را به سادگی و آسانی به یک طرح کسب و کار تبدیل
می‌کند!!
۳.

بیزینس‌پلن شما آماده‌است

۲.

چند عدد وارد ‌کنید و

باقی حساب و کتاب‌‌ها با ماست!

۱.

سوالات کوتاه در مورد

کسب‌وکارتان را پاسخ دهید

طراحی طرح کسب‌وکار

همه جوانب کسب‌وکار با هم بررسی میکنیم
مقدمه
اسم و لوگو
ایده
نیاز یا مساله
راه حل
شرایط مورد نیاز
ریسک‌ها و راهکار مقابله با آن
canvas
مدل کسب‌وکار
برنامه عملیاتی
منابع
فعالیت‌های اصلی
فعالیت‌های قبل از راه‌اندازی
فعالیت‌های بعد از راه‌اندازی
برنامه نیروی انسانی
پایه‌گذاران
چارت سازمانی
جدول تعداد نفرات
توانایی و وظایف
برنامه بازاریابی و فروش
بازار هدف
بخش‌بندی مشتریان
وضعیت رقابت
انتخاب گروه‌های مشتریان
4p
برنامه فروش
برنامه مالی
هزینه ها
درآمد‌ها
جریان نقدینگی
سرمایه‌گذاری
نحوه تامین مالی