با توجه به دغدغه موسسه میدون برای ایجاد ابزاری برای تبدیل ایده‌های کسب و کاری قابل ارزیابی و قابل اجرا به همراه ابزارهای مدیریتی، مجموعه‌ای از دانش آموختگان حوزه کارآفرینی در رشته‌های مهندسی صنایع، مهندسی نرم افزار و گرافیک دست به دست هم داده و میدون پلن را راه‌اندازی نموده‌اند.

ما باور داریم

ما در میدون پِلَن هدف مشخص و فرهنگ سازمانی خود را داریم
احترام
احترام

احترام یکی از شاخصه‌های مهم در فرهنگ سازمانی شرکت ماست. ما به تمام همکاران و مشتریان احترام می‌گذاریم.

احترام
سهولت

تمام تلاش ما بر آن بوده و خواهد بود که فرآیندها، از ابتدا تا انتها در نهایت سادگی و آسانی تحقق یابد.

احترام
شفافیت

شفافیت باعث ارتقای حس اعتماد بین ما و مشتریان ماست، از این رو همواره سرلوحه تعامل ما با شماست .

با سرمایه‌گذاری سامانه میدون