تهران، خیابان آزادی، روبروی خیابان دکتر قریب، پلاک ۱۳۴، برج نوآوری دکتر قریب، طبقه ۳

۰۲۱-۶۲۸۶۳۰۰۰

داخلی : ۱۲۰- ۲۱۰- ۱۱۲

meidounplan@meidounplan.ir