تنظیم طرح کسب و کار

  • قالب استاندارد طرح کسب‌وکار
  • راهنمایی نوشتاری و تصویری در هر مرحله
  • امکان پرسش و پاسخ از مشاوران میدون پلن
  • ارائه نتیجه‌گیری‌های مالی
  • امکان دریافت خروجی PDF