بسته عمومی

  • قالب استاندارد طرح کسب‌وکار
  • راهنمایی نوشتاری و تصویری در هر مرحله
  • امکان پرسش و پاسخ از مشاوران میدون پلن
  • ارائه نتیجه‌گیری‌های مالی
  • امکان گرفتن خروجی PDF

بسته ویژه

طرح‌های با سرمایه‌گذاری بیش از 2 میلیارد تومان


با کمک مشاورین میدون پلن طرح کسب و کار خود را از ابتدا تا انتها باهم بررسی کنیم و بنویسیم.